Aicinām pierobežas pašvaldības iedegt ugunskurus

Ceļš gar Latvijas pierobežu šķērso 43 novadus. Katra novada pašvaldība ir aicināta 21. jūnijā iekurināt vienu vai vairākus ugunskurus sava novada teritorijā, veidojot savu īpašo programmu un nodrošinot visiem dalībniekiem organizētu vakara gaitu.
Sīkāka informācija par programmu tiks izvietota pašvaldību informatīvajos stendos vai interneta vietnēs.

Novadi

Apes novads

Apes novads

Auces novads

Auces novads

Rojas novads

Rojas novads

Alojas novads

Alojas novads

Ciblas novads

Ciblas novads

Dagdas novads

Dagdas novads

Ludzas novads

Ludzas novads

Nīcas novads

Nīcas novads

Rīgas novads

Rīgas novads

Saldus novads

Saldus novads

Valkas novads

Valkas novads

Bauskas novads

Bauskas novads

Engures novads

Engures novads

Neretas novads

Neretas novads

Rucavas novads

Rucavas novads

Zilupes novads

Zilupes novads

Dundagas novads

Dundagas novads

Jelgavas novads

Jelgavas novads

Limbažu novads

Limbažu novads

Viļakas novads

Viļakas novads

Aknīstes novads

Aknīstes novads

Alūksnes novads

Alūksnes novads

Ilūkstes novads

Ilūkstes novads

Jūrmalas novads

Jūrmalas novads

Kārsavas novads

Kārsavas novads

Liepājas novads

Liepājas novads

Mērsraga novads

Mērsraga novads

Priekules novads

Priekules novads

Rūjienas novads

Rūjienas novads

Rundāles novads

Rundāles novads

Tērvetes novads

Tērvetes novads

Vaiņodes novads

Vaiņodes novads

Ventspils novads

Ventspils novads

Viesītes novads

Viesītes novads

Baltinavas novads

Baltinavas novads

Carnikavas novads

Carnikavas novads

Daugavpils novads

Daugavpils novads

Krāslavas novads

Krāslavas novads

Mazsalacas novads

Mazsalacas novads

Naukšēnu novads

Naukšēnu novads

Saulkrastu novads

Saulkrastu novads

Vecumnieku novads

Vecumnieku novads

Pāvilostas novads

Pāvilostas novads

Salacgrīvas novads

Salacgrīvas novads